2. (Desktop) Hướng dẫn nghiệp vụ - HELP MEINVOICE

2. (Desktop) Hướng dẫn nghiệp vụ

Chi tiết nghiệp vụ hóa đơn điện tử

  1. Lập hóa đơn
  2. Phát hành hóa đơn và gửi CQT cấp mã
  3. Gửi hóa đơn cho khách hàng
  4. Xử lý hóa đơn sai sót
  5. Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy
  6. Quản lý tình hình sử dụng hóa đơn điện tử
Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay