Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót (Hóa đơn không có mã của CQT) - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót (Hóa đơn không có mã của CQT)

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót (Hóa đơn không có mã của CQT)

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện như sau:

 • Hủy hóa đơn sai sót.
 • Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã hủy.
 • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế (Đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khi xử lý hóa đơn sai sót không cần thực hiện bước này)
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thực hiện hủy hóa đơn trên phần mềm.

Cách 1: Thực hiện trên mục Xử lý hóa đơn\Hủy hóa đơn.

 • Chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy.

 • Nhập lý do hủy.
 • Gửi thông báo hủy hóa đơn cho người mua.
 • Nhấn Hủy hóa đơn.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện hủy.

Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Lưu ý: Hóa đơn sau khi hủy sẽ có trạng thái Hóa đơn hủy trên danh sách hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.

Cách 1: Thực hiện trên mục Xử lý hóa đơn\Thay thế hóa đơn.

 • Chọn hóa đơn sai sót cần thay thế.

 • Khai báo đầy đủ thông tin hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và Phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.

 • Nếu gửi luôn hóa đơn thay thế cho khách hàng, chương trình sẽ đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT.

Cách 2: Chọn hóa đơn hủy trên danh sách hóa đơn để lập hóa đơn thay thế.

Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Lưu ý: Hóa đơn thay thế có trạng thái Hóa đơn thay thế trên danh sách hóa đơn.

Bước 3: Thông báo với CQT về hóa đơn sai sót nếu Cơ quan thuế yêu cầu (Đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khi xử lý hóa đơn sai sót không cần thực hiện bước này)

 • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần thông báo với CQT.

 • Nhập nội dung sai sót là Thay thế
 • Nhập lý do thay thế.
 • Ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

4. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
 • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào, trước hoặc sau khi lập hóa đơn điều chỉnh nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn hóa đơn thay thế.
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế như sau:

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.