Lập hóa đơn - HELP MEINVOICE

Lập hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng lập hóa đơn điện tử trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm
4. Lưu ý
  • Trường hợp không phát hành hóa đơn ngay sau khi lập: Có thể Tra cứu, tìm kiếm và thực hiện các chức năng như Xem/Sửa/Xóa…hóa đơn trên danh sách.
  • Trường hợp phát hành và gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi lập. Theo dõi kết quả gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế tại đây.
Cập nhật 09/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.