(Web) Điều chỉnh hóa đơn không có mã sai sót đã gửi người mua - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Web) Điều chỉnh hóa đơn không có mã sai sót đã gửi người mua

(Web) Điều chỉnh hóa đơn không có mã sai sót đã gửi người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn không có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Người bán và người mua thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót. Kế toán thực hiện như sau:

 • Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.
 • Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế (Đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khi xử lý hóa đơn sai sót không cần thực hiện bước này)
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn.

 •  Thêm Hóa đơn điều chỉnh tại Xử lý hóa đơn/Điều chỉnh hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

 • Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh.

 • Hóa đơn điều chỉnh sau khi gửi cho người mua sẽ được chương trình chuyển dữ liệu đến CQT.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh.

Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Lưu ý: Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 2: Lập thông báo sai sót gửi CQT nếu Cơ quan thuế yêu cầu (Đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khi xử lý hóa đơn sai sót không cần thực hiện bước này)

 • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

 • Nhập nội dung sai sót là Điều chỉnh, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

4. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
 • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào, trước hoặc sau khi lập hóa đơn điều chỉnh nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn hóa đơn điều chỉnh.
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế như sau:

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.