(Web) Thiết lập thông tin đơn vị - Khách hàng sử dụng MISA meInvoice lần đầu tiên - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. (Web) Thiết lập thông tin đơn vị – Khách hàng sử dụng MISA meInvoice lần đầu tiên

(Web) Thiết lập thông tin đơn vị – Khách hàng sử dụng MISA meInvoice lần đầu tiên

Lưu ý: Trường hợp có nhu cầu thay đổi thông tin đơn vị thì kế toán thiết lập lại thông tin đơn vị tại mục Hệ thống:

  • Vào mục Hồ sơ hóa đơn điện tử, tại thông tin cần sửa nhẩn biểu tượng hình bút.
  • Cập nhật thông tin mới, nhấn Lưu.

 

Cập nhật 26/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay