(Web) Xem báo cáo hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Web) Xem báo cáo hóa đơn điện tử

(Web) Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

2. Các bước thực hiện

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
 1 Bảng kê hóa đơn đã sử dụng Báo cáo thống kê hóa đơn điện tử đã phát hành tại đơn vị bán hàng giúp kế toán biết được hàng năm đã phát hành những hóa đơn nào và có thể xem lại được hóa đơn điện tử đã phát hành của các năm trước (hóa đơn lưu trữ 10 năm)
 2 Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng, xóa bỏ trong kỳ của doanh nghiệp
 3 Tổng hợp hóa đơn xuất theo từng đơn vị  Giúp thống kê Tổng số lượng hóa đơn, tổng giá trị hóa đơn đã xuất theo từng đơn vị dành cho đối tượng quản lý hóa đơn theo đơn vị xuất.

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Vào mục Báo cáo\Bảng kê.

2. Chọn kỳ báo cáo. Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

Lưu ý:

        • Có thể xuất khẩu báo cáo phục vụ công tác quản lý tại đơn vị bằng cách nhấn Xuất khẩu.
        • Thực hiện tương tự với bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng.

Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

1. Vào mục Báo cáo, chọn Số lượng HĐ đã phát hành.

2. Chọn kỳ báo cáo, nhấn Lấy dữ liệu.

3. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

Tổng hợp hóa đơn xuất theo từng đơn vị

1. Vào mục Báo cáo, chọn Tổng hợp theo đơn vị.

2. Thiết lập kỳ báo cáo.

3. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

Cập nhật 08/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.