(Desktop) Cài đặt và kết nối dữ liệu - HELP MEINVOICE

(Desktop) Cài đặt và kết nối dữ liệu

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước cài đặt và đăng nhập/kết nối với dữ liệu để làm việc.

2. Các mô hình triển khai:

1 Người sử dụng phần mềm

1. Tải bộ cài tại đây.

2. Thực hiện cài đặt.

  • Click chuột vào biểu tượng phần mềm vừa tải về.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định.

  •  Nhấn Cài đặt.

  • Nhấn Hoàn thành.

Nhiều Người sử dụng phần mềm

Mô tả: Áp dụng với đơn vị có nhiều người cùng sử dụng phần mềm để lập và phát hành hóa đơn. Khi đó, phần mềm sẽ được triển khai theo mô hình máy trạm – máy chủ (Client – Server). Trong đó, có 01 máy chủ chứa dữ liệu (SQL Server) chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy chủ để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

Lưu ý: 

    • Mô hình này phù hợp khi các máy tính làm việc trong cùng một mạng nội bộ (mạng LAN).
    • Có thể dùng một máy tính vừa đóng vai trò làm máy chủ chứa dữ liệu, vừa đóng vai trò làm máy trạm để làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu:

Máy chủ

Trên máy tính sử dụng làm máy chủ, thực hiện các bước sau:

Máy trạm

Trên máy tính sử dụng làm máy trạm, thực hiện các bước sau:

Lưu ý: Có thể cài đặt máy trạm trên chính máy tính sử dụng làm máy chủ.

Lưu ý

Cập nhật 07/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.