Chuyển mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn có mã theo nghị định 123/2020/NĐ-CP - HELP MEINVOICE

Chuyển mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn có mã theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn có mã của CQT theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Các bước thực hiện

1. Tại danh sách mẫu hóa đơn, nhấn chọn Chuyển từ mẫu cũ theo NĐ51.

2. Chương trình hiển thị danh sách mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP, tại mẫu hóa đơn cần chuyển đổi sang nghị định 123/2020/NĐ-CP, nhấn Chuyển đổi.

Lưu ý:

  • Có thể xem lại mẫu hóa đơn trước khi chuyển đổi bằng cách nhấn Xem.
  • Với mẫu hóa đơn khởi tạo từ phần mầm mềm MIMOSA và mẫu hóa đơn khởi tạo trước ngày 06/10/2020 thì không thể chuyển đổi lên mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP (chương trình sẽ hiển thị trạng thái Không thể chuyển đổi)
  • Hiện tại, danh sách mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP vẫn lấy lên cả những mẫu đã được chuyển đổi.

3. Chuyển đổi mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 • Chọn hình thức hóa đơn đơn vị sử dụng.
 • Khai báo thông tin mẫu hóa đơn mới. Xem hướng dẫn đặt mẫu số, ký hiệu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây.

 • Phương thức chuyển nội dung hóa đơn đến CQT:
  • Nếu chọn HĐ có mã của CQT: Chương trình mặc định tích chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
  • Nếu chọn HĐ không có mã của CQT: Xem hướng dẫn cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.

 • Có thể xem trước mẫu hóa đơn chuyển đổi bằng cách nhấn Xem trước thay đổi.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình thông báo chuyển đổi mẫu thành công.

Lưu ý: Có thể sửa lại mẫu hóa đơn chuyển đổi theo nhu cầu.

5. Nhấn Đóng, trên danh sách mẫu hóa đơn hiển thị mẫu hóa đơn chuyển đổi.

3. Lưu ý:

 • Thực hiện tương tự với hóa đơn bán hàng.
Cập nhật 19/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.