Chuyển từ sử dụng hóa đơn không phải trả tiền trên trang của Tổng cục thuế sang MISA meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Chuyển từ sử dụng hóa đơn không phải trả tiền trên trang của Tổng cục thuế sang MISA meInvoice

Chuyển từ sử dụng hóa đơn không phải trả tiền trên trang của Tổng cục thuế sang MISA meInvoice

Bước 1: Mua phần mềm

Bước 2: Thiết lập thông tin đơn vị

Bước 3: Thiết lập chữ ký số

Bước 4: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 5: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Cập nhật 26/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay