Sử dụng song song 2 chữ ký số - HELP MEINVOICE

Sử dụng song song 2 chữ ký số

Hướng dẫn đăng ký sử dụng song song 2 chữ ký số.

Ví dụ: Đơn vị sử dụng song song cả chữ ký số MISA eSign và ký thông qua máy chủ HSM của nhà cung cấp Soft Dreams.

Cách thực hiện

Bước 1: Thiết lập ký số thông qua chữ ký số MISA eSign sau đó lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, chọn chứng thư số MISA eSign.

Bước 2: Lưu lại tờ khai.

Bước 3: Hủy kết nối Dịch vụ chữ ký số từ xa MISA eSign.

Bước 4: Thiết lập ký số thông qua máy chủ HSM của nhà cung cấp Soft Dreams, sau đó mở tờ khai vừa lập bên trên, chọn thêm chứng thư số của nhà cung cấp Soft Dreams.

Bước 5: Ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai đến cơ quan thuế.

Sau khi tờ khai được cơ quan thuế chấp nhận, khi đơn vị làm việc với chữ ký số nào thì thiết lập kết nối với chữ ký số đó.

Lưu ý: 

    • Thực hiện tương tự khi sử dụng song song USB và chứng thư số khác.
    • Có thể chọn 1 trong 2 chứng thư số đã đăng ký để ký số lên tờ khai, biên bản, hóa đơn…
Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.