(Dessktop) Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Dessktop) Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT

(Dessktop) Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Quy trình\Lập tờ khai đăng ký/thay đổi.

2. Chương trình hiển thị giao diện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên meInvoice Web. Thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 04/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay