(Web) Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. (Web) Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT

(Web) Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của CQT

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi Thiết lập thông tin đơn vị và Thiết lập ký số, thực hiện như sau:

1. Tại màn hình bắt đầu sử dụng, tích chọn Hóa đơn không có mã của CQT, nhấn Đăng ký sử dụng.

 

2. Khai báo đầy đủ thông tin trên tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Theo dõi kết quả đăng ký

  • Cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn đơn điện tử trong 01 ngày kể từ ngày nộp tờ khai.
  • Theo dõi kết quả đăng ký tại mục Đăng ký/Thay đổi thông tin.

3. Lưu ý

1. Trường hợp ký điện tử vào tờ khai báo lỗi “Ký điện tử không thành công” làm theo Tại đây

2. Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấyhủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo các quy định trước đó.

3. Trường hợp đơn vị chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 06/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay