(Desktop) Chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 2. MISA meInvoice.vn Desktop
 3. MISA meInvoice Desktop
 4. (Desktop) Chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

(Desktop) Chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

1. Đối với đơn vị kinh doanh lĩnh vực:

  • Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.
 • Nếu chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến cơ quan thuế thì ngay sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng, chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
 • Nếu chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử thì định kỳ theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng (theo tháng/quý) kế toán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi cơ quan thuế.

2. Đối với đơn vị kinh doanh lĩnh vực Xăng dầu:

 • Nếu đơn vị bán Xăng dầu cho toàn bộ các khách hàng có mã số thuế thì Chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến cơ quan thuế: Ngay sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng, chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Nếu chưa gửi ngay hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ tự động gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế vào cuối ngày.
 • Nếu đơn vị bán Xăng dầu cho toàn bộ khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì chọn phương thức Chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử:  Kế toán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo ngày.
 • Nếu đơn vị bán Xăng dầu cho cả 2 đối tượng khách hàng có mã số thuế và cá nhân thì chọn cả 2 phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế:
  • Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến cơ quan thuế đối với những hóa đơn xuất cho khách hàng có mã số thuế.
  • Chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với những hóa đơn xuất cho khách hàng cá nhân (không có mã số thuế)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Khi khởi tạo mẫu hóa đơn, thực hiện chọn phương thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế
  • Nếu chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến cơ quan thuế thì ngay sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng, chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Cập nhật 15/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.