(Desktop) Chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn 123/2020/NĐ-CP - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) Chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn 123/2020/NĐ-CP

(Desktop) Chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Chuyển từ mẫu cũ theo NĐ51.

2. Chương trình hiển thị danh sách mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP, tại mẫu hóa đơn cần chuyển đổi sang nghị định 123/2020/NĐ-CP, nhấn Chuyển đổi.

Lưu ý:

    • Có thể xem lại mẫu hóa đơn trước khi chuyển đổi bằng cách nhấn Xem.
    • Với mẫu hóa đơn khởi tạo từ phần mềm MIMOSA và mẫu hóa đơn khởi tạo trước ngày 06/10/2020 thì không thể chuyển đổi lên mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP (chương trình sẽ hiển thị trạng thái Không thể chuyển đổi)
    • Hiện tại, danh sách mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP vẫn lấy lên cả những mẫu đã được chuyển đổi.

3. Khai báo thông tin mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

4. Trên danh sách mẫu hóa đơn hiển thị thông tin hóa đơn đã chuyển đổi.

3. Lưu ý:

  • Thực hiện tương tự với hóa đơn bán hàng.
Cập nhật 15/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.