(Desktop) DN chuyển dữ liệu HĐ không có mã lên CQT theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung HĐ - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) DN chuyển dữ liệu HĐ không có mã lên CQT theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung HĐ

(Desktop) DN chuyển dữ liệu HĐ không có mã lên CQT theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung HĐ

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức hóa đơn không có mã của cơ quan thuế không thuộc các trường hợp sau thực hiện chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

  • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

Chi tiết các nghiệp vụ hóa đơn điện tử:

1. Lập hóa đơn

2. Phát hành hóa đơn

3. Gửi hóa đơn cho khách hàng

4. Chuyển dữ liệu HĐĐT đến Cơ quan thuế.

5. Xử lý hóa đơn sai sót.

6. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.