(Desktop) DN thuộc lĩnh vực Xăng dầu chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) DN thuộc lĩnh vực Xăng dầu chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

(Desktop) DN thuộc lĩnh vực Xăng dầu chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

Các doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thực hiện lập chứng từ bán lẻ xăng dầu và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế theo các nghiệp vụ sau:

  1. Lập chứng từ bán lẻ xăng dầu
  2. Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế
  3. Xử lý bảng tổng hợp sai sót
    1. Trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp
    2. Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
  4. Tra cứu lịch sử truyền nhận dữ liệu với CQT
Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.