(Desktop) Thay thế hóa đơn không có mã CQT sai sót đã gửi người mua - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. (Desktop) Thay thế hóa đơn không có mã CQT sai sót đã gửi người mua

(Desktop) Thay thế hóa đơn không có mã CQT sai sót đã gửi người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện như sau:

 • Hủy hóa đơn sai sót.
 • Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã hủy.
 • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế (Lưu ý: Đối với đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu đến cơ quan thuế thì không cần thực hiện bước này)

2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thực hiện hủy hóa đơn trên phần mềm
 • Trên Danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy.

 • Nhập lý do hủy, nhấn Hủy và gửi để gửi thông báo hủy hóa đơn cho khách hàng.

 • Khai báo thông tin người nhận thông báo hủy.

Lưu ý: Hóa đơn sau khi hủy sẽ có trạng thái Hóa đơn hủy trên danh sách hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót

Cách 1Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn.

 • Thêm Hóa đơn thay thế tại mục Xử lý hóa đơn\Thay thế hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần thay thế.

Cách 2: Chọn hóa đơn hủy trên danh sách hóa đơn để lập hóa đơn thay thế.

 • Khai báo thông tin hóa đơn thay thế.

Lưu ý: Hóa đơn thay thế có trạng thái Hóa đơn thay thế trên danh sách hóa đơn.

Bước 3: Thông báo với CQT về hóa đơn sai sót (Lưu ý: Đối với đơn vị chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu đến cơ quan thuế, thì không cần thực hiện bước này)
 • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần thay thế.

 • Chọn Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do hủy, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

3. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
 • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn thay thế.
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.