(Desktop) Thông báo hóa đơn có mã sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác với CQT. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) Thông báo hóa đơn có mã sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác với CQT.

(Desktop) Thông báo hóa đơn có mã sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác với CQT.

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế, đã gửi cho người mua có sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa, kế toán thực hiện đồng thời:

  • Thông báo với người mua về hóa đơn sai sót, không phải lập lại hóa đơn.
  • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi lên cơ quan thuế với nội dung Giải trình.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Gửi thông báo hóa đơn sai sót cho khách hàng

Tại bản R4 Desktop, chương trình chưa đáp ứng tính năng gửi thông báo hóa đơn sai sót cho khách hàng, kế toán truy cập phiên bản web để thực hiện chức năng hoặc thông báo cho khách hàng qua email thông thường.

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn điện tử sai sót gửi cơ quan thuế

  • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

  • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do giải trình, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

Lưu ý:

  • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
  • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.