(Desktop) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE

(Desktop) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện đồng thời:

  • Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế cấp mã.
  • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn.

  •  Thêm Hóa đơn điều chỉnh tại mục Xử lý hóa đơn/Điều chỉnh hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

Cách 2: Lập từ danh sách hóa đơn.

  •  Thêm Hóa đơn điều chỉnh tại mục Hóa đơn/Hóa đơn điều chỉnh, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

  • Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Lưu ý: Tham khảo các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh sẽ có trạng thái Hóa đơn điều chỉnh trên danh sách hóa đơn.

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế.

  • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

  • Chọn Điều chỉnh tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do điều chỉnh, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

3. Lưu ý
  • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
  • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh.
  • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.