Điều chỉnh hóa đơn có mã sai sót đã gửi người mua - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Điều chỉnh hóa đơn có mã sai sót đã gửi người mua

Điều chỉnh hóa đơn có mã sai sót đã gửi người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện đồng thời:

  • Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế cấp mã
  • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế

2. Các bước thực hiện

  • Vào mục Hóa đơn, chọn Hóa đơn điều chỉnh.

  • Thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh trên phiên bản meInvoice Web. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.