Xử lý hóa đơn điện tử có mã CQT đã được cấp mã; đã gửi người mua; sai thông tin tên, địa chỉ người mua - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 6. Xử lý hóa đơn điện tử có mã sai sót
 7. Xử lý hóa đơn điện tử có mã CQT đã được cấp mã; đã gửi người mua; sai thông tin tên, địa chỉ người mua

Xử lý hóa đơn điện tử có mã CQT đã được cấp mã; đã gửi người mua; sai thông tin tên, địa chỉ người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có mã CQT đã được cấp mã, đã gửi cho người mua có sai sót tên, địa chỉ người mua, không sai mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa; kế toán thực hiện như sau:

1. Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.
2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT với hình thức xử lý là “Giải trình” và ghi rõ lý do sai sót.

Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn (căn cứ theo mục 2a, điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP)

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn. Tại đây

3. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót

Bước 2: Gửi thông báo hóa đơn điện tử sai sót đến cơ quan thuế theo mẫu 04SS/HĐĐT với nội dung Giải trình.
 • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần giải trình.

 • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do giải trình, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế

4. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót.  Xem chi tiết cách kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế tại đây.

Cập nhật 08/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.