Điều chuyển hóa đơn giữa các chi nhánh, phòng ban - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
  4. Điều chuyển hóa đơn giữa các chi nhánh, phòng ban

Điều chuyển hóa đơn giữa các chi nhánh, phòng ban

1. Nội dung

Hướng dẫn điều chuyển hóa đơn giữa các phòng ban, chi nhánh trong trường hợp upload/chuyển nhầm hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn hóa đơn cần điều chuyển sang phòng ban/chi nhánh khác trên danh sách hóa đơn, nhấn Điều chuyển hóa đơn.

2. Chọn chi nhánh, phòng ban cần điều chuyển hóa đơn.

Lưu ý: Chương trình chỉ đáp ứng điều chuyển từng hóa đơn, không đáp ứng điều chuyển hàng loạt.

Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay