Doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn không mã lên cơ quan thuế theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Hóa đơn không mã
 6. Doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn không mã lên cơ quan thuế theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn

Doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn không mã lên cơ quan thuế theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức hóa đơn không có mã của cơ quan thuế không thuộc các trường hợp sau thực hiện chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

 • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán
 • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

Các bước thiết lập ban đầu

 1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang sử dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
 2. Thiết lập chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn khi gửi đến cơ quan thuế khi Khởi tạo mẫu hóa đơn (trường hợp tạo mẫu hóa đơn mới) hoặc khi chuyển mẫu hóa đơn từ nghị định 51/2010/NĐ-CP sang sử dụng

Thực hiện nghiệp vụ

 1. Lập hóa đơn.
 2. Phát hành hóa đơn.
 3. Gửi hóa đơn cho khách hàng.
 4. Chuyển dữ liệu HĐĐT đến Cơ quan thuế.
 5. Xử lý hóa đơn sai sót.
 6. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.
 7. Tra cứu lịch sử truyền nhận dữ liệu với CQT

Chi tiết các nghiệp vụ Phiếu xuất kho điện tử:

 1. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.
 2. Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý.

Dành cho người mua hàng:

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.