Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Hóa đơn không mã
 6. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thực hiện lập chứng từ bán lẻ xăng dầu và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế theo các nghiệp vụ sau:

Các bước thiết lập ban đầu

 1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang sử dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP – chọn phương thức chuyển dữ liệu: Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
 2. Thiết lập phát sinh nghiệp vụ bán lẻ xăng dầu.

Chi tiết các nghiệp vụ:

 1. Lập chứng từ bán lẻ xăng dầu
 2. Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế
 3. Xử lý chứng từ bán lẻ Xăng dầu sai sót
  1. Sửa chứng từ bán lẻ xăng dầu chưa kê khai tại bảng tổng hợp và gửi CQT
  2. Lập Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bán lẻ Xăng dầu đã kê khai tại bảng tổng hợp và gửi CQT.
 4. Xử lý bảng tổng hợp sai sót
  1. Trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp
  2. Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót.
 5. Tra cứu lịch sử truyền nhận dữ liệu với CQT
 6. Dành cho người mua hàng:
Cập nhật 14/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.