Gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cơ bản bán xăng dầu cho cơ quan thuế - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cơ bản bán xăng dầu cho cơ quan thuế

Gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cơ bản bán xăng dầu cho cơ quan thuế

Đối với mẫu hóa đơn cơ bản bán xăng dầu sử dụng trước khi sửa lại phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế theo phương thức chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn của loại hóa đơn Xăng dầu. Chỉ các hóa đơn phát hành sau thời điểm thay đổi phương thức chuyển dữ liệu mới được cập nhật theo phương thức mới vì vậy: Khi lập bảng tổng hợp xăng dầu cho kỳ dữ liệu bằng hoặc trước ngày thay đổi phương thức, kế toán nhập khẩu dữ liệu từ excel để gửi bảng tổng hợp dữ liệu cho cơ quan thuế.

Các bước sửa phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn

Bước 1: Chọn mẫu hóa đơn cơ bản bán Xăng dầu cần sửa trên danh sách.

Bước 2: Chọn mục Thiết lập chung

Bước 3: Chọn Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, loại Xăng dầu.

Các bước nhập khẩu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn vào chương trình

Bước 1: Xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn cơ bản bán Xăng dầu đã sử dụng.

  • Thiết lập kỳ báo cáo cần xuất khẩu.

  • Xuất khẩu bảng kê chi tiết.

Bước 2: Tổng hợp dữ liệu từng loại xăng dầu đã bán.

Bước 3: Xuất khẩu bảng tổng hợp dữ liệu mẫu của chương trình, sao chép dữ liệu tổng hợp từ bảng kê sang tệp mẫu để nhập khẩu vào chương trình.

  • Tải tệp dữ liệu mẫu.

  • Sao chép dữ liệu tổng hợp từ bảng kê sang tệp mẫu.

Bước 4: Nhập khẩu bảng tổng hợp dữ liệu vào chương trình để gửi cơ quan thuế.

  • Nhập khẩu bảng tổng hợp vào chương trình.

  • Chương trình hiển thị bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn, nhấn Gửi để gửi bảng tổng hợp dữ liệu đến cơ quan thuế.

Bước 5: Theo dõi kết quả chuyển bảng tổng hợp dữ liệu đến cơ quan thuế.

Cập nhật 20/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.