Gửi thông báo giải trình vé có mã sai sót cho khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. VÉ ĐIỆN TỬ
  4. Gửi thông báo giải trình vé có mã sai sót cho khách hàng

Gửi thông báo giải trình vé có mã sai sót cho khách hàng

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện vé đã có mã CQT đã gửi cho khách hàng có sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, kế toán thực hiện đồng thời:

  • Thông báo với khách hàng về vé sai sót, không phải xuất lại vé.
  • Lập thông báo vé có sai sót gửi lên cơ quan thuế với nội dung Giải trình.

2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Gửi thông báo cho khách hàng về vé sai sót

Bước 2: Lập thông báo vé sai sót gửi cơ quan thuế
  • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý vé/Thông báo sai sót, chọn vé sai sót cần Giải trình.

  • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do Giải trình, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

3. Lưu ý
  • Thông báo sai sót có thể lập cho từng vé hoặc cho danh sách các vé sai sót
  • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót vào chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế như sau:

Cập nhật 07/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.