Gửi vé không mã CQT cho khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. VÉ ĐIỆN TỬ
  4. Gửi vé không mã CQT cho khách hàng

Gửi vé không mã CQT cho khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn gửi vé điện tử cho khách hàng qua email, số điện thoại.

2. Các bước thực hiện

Gửi từng vé cho khách hàng

1. Vào mục Vé đã xuất.

2. Tại vé cần gửi, nhấn biểu tượng hộp thư.

3. Chương trình tự động lấy lên Tên người nhận, Email người nhận theo thông tin tương ứng trên vé (nếu có thiết lập hiển thị thông tin khách hàng khi khởi tạo mẫu vé và nhập thông tin khách hàng khi xuất vé) hoặc kế toán tự nhập tay các thông tin này.

4. Nhấn Gửi.

Gửi hàng loạt vé cho khách hàng

1. Vào mục Vé đã xuất.

2. Tích chọn hàng loạt vé cần gửi cho khách hàng, nhấn Gửi cho KH.

3. Chương trình tự động lấy lên Tên người nhận, Email người nhận theo thông tin tương ứng trên vé (nếu có thiết lập hiển thị thông tin khách hàng khi khởi tạo mẫu vé và nhập thông tin khách hàng khi xuất vé) hoặc kế toán tự nhập tay các thông tin này.

Lưu ý:

    • Trường hợp không nhập đầy đủ thông tin Tên người nhận Email người nhận của từng vé, có thể tích chọn Bỏ qua vé thiếu thông tin để gửi các vé đã có đủ thông tin Tên người nhận, Email người nhận.
    • Nhấn Xem toàn bộ vé nếu muốn xem lại vé trước khi gửi.

4. Nhấn Gửi.

Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.