(Desktop) Gửi hóa đơn có mã cho khách hàng - HELP MEINVOICE

(Desktop) Gửi hóa đơn có mã cho khách hàng

1. Nội dung

Cho phép gửi 1 hoặc đồng loạt nhiều hóa đơn đã được CQT cấp mã cho khách hàng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Gửi hóa đơn cho từng khách hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn\Hóa đơn điện tử

2. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn điện tử cần gửi cho khách hàng

4. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Gửi HĐ cho KH.

5. Khai báo thông tin người nhận hóa đơn.

 • Chọn hình thức gửi hóa đơn
 • Tên người nhận và Email: Lấy theo thông tin Người mua hàng Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).
 • Trường hợp muốn Cc mail xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp hóa đơn đã được gửi cho khách hàng trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Đã gửi cho khách hàng.

 • Trường hợp muốn Cc mail xem hướng dẫn tại đây.
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

6. Nhấn Gửi, chương trình sẽ tự động gửi thông tin hóa đơn điện tử tới khách hàng bằng địa chỉ email khi thiết lập email gửi hóa đơn.

Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn.

2. Chọn Gửi hóa đơn cho KH hàng loạt.

3. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các hóa đơn điện tử đã phát hành cần gửi cho khách hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn có trạng thái là Đã phát hành và thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

4. Tích chọn các hóa đơn muốn gửi cho khách hàng.

 • Tên người nhận và Email người nhận: Lấy theo thông tin Người mua hàng Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).
 • Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email người nhận và cách nhau bởi dấu “;“\
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn hoặc nhấn Xem hóa đơn đã chọn để xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc.

5. Nhấn Gửi, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hóa đơn điện tử tới khách hàng bằng địa chỉ email khi thiết lập email gửi hóa đơn.

3. Lưu ý
 • Trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng không thành công, hóa đơn điện tử sẽ có Trạng thái gửi HĐGửi lỗi. Xem một số trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng không thành công và cách khắc phục tại đây.
 • Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật Trạng thái gửi HĐ của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi.
 • Sau khi khách hàng mở email người bán hàng gửi cho khách hàng, chương trình sẽ tự động tích chọn vào cột KH đã nhận HĐ trên danh sách hóa đơn điện tử.
Cập nhật 11/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.