(Web) Đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế (HDDT có mã CQT) - HELP MEINVOICE

(Web) Đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế (HDDT có mã CQT)

1. Nội dung

Hướng dẫn lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn có mã với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi Thiết lập thông tin đơn vịThiết lập ký số, cần lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế và khởi tạo mẫu hóa đơn quản lý tại đơn vị (không phải nộp cơ quan thuế).

 • Tích chọn hình thức hóa đơn là Hóa đơn có mã của CQT trước khi thực hiện đăng ký sử dụng.
 • Nhấn Hoàn thiện tờ khai.

 • Chương trình đã tạo sẵn 1 tờ khai trên danh sách, nhấn biểu tượng Xem để xem chi tiết và hoàn thiện tờ khai.
  • Khai báo thông tin liên hệ với CQT
   • Với tờ khai Đăng ký mới: Sau khi tờ khai được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông tin tài khoản truy cập hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế và các thông báo quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử tới email/số điện thoại/địa chỉ này.
   • Với tờ khai Thay đổi thông tin: Sau khi tờ khai được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi các thông báo quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử tới email/số điện thoại/địa chỉ này.

1. Hình thức hóa đơn: Có mã của cơ quan thuế (Phần mềm tự động lấy lên theo thiết lập hình thức hóa đơn tại Hồ sơ điện tử). Trường hợp đơn vị sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn thì tích chọn cả 2 hình thức.

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: Để trống toàn bộ (nếu đơn vị không thuộc trường hợp không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1, điều 14, nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Lưu ý: Trường hợp đơn vị hết thời hạn được miễn phí dịch vụ thì cần lập tờ khai đăng ký thai đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử và để trống toàn bộ mục 2a này.

3. Phương thức chuyển hóa đơn điện tử: Chọn Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

4. Loại hóa đơn sử dụng: Tích chọn vào 1 hoặc nhiều loại hóa đơn theo thực tế sử dụng của từng đơn vị. Bao gồm:

   • Hóa đơn bán hàng
   • Hóa đơn GTGT
   • Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền
   • Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền
   • Các loại hóa đơn khác: Vé điện tử
   • Chứng từ khác: Các loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Xem chi tiết luồng nghiệp vụ tại đây.

5. Danh sách chứng thư số sử dụng: Nhấn Chọn để lấy lên chứng thư số đơn vị sử dụng.

  • Nhấn Ký điện tử.

 • Nhấn Lưu và Gửi cơ quan thuế.

 • Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký và gửi phản hồi. Phần mềm sẽ thông báo và tự động cập nhật trạng thái CQT chấp nhận trên danh sách tờ khai cho người dùng được biết.

3. Lưu ý

1. Trường hợp ký điện tử vào tờ khai báo lỗi “Ký điện tử không thành công” làm theo Tại đây

2. Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấyhủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo các quy định trước đó.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.