Hướng dẫn nghiệp vụ HĐĐT có mã của CQT - HELP MEINVOICE

Hướng dẫn nghiệp vụ HĐĐT có mã của CQT

 

 

Chi tiết các nghiệp vụ hóa đơn điện tử

 1. Lập hóa đơn
 2. Phát hành hóa đơn
 3. Gửi hóa đơn cho khách hàng
 4. Tra cứu Lịch sử truyền nhận
 5. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
 6. Tải hóa đơn

Xử lý hóa đơn sai sót

 1. Hủy hóa đơn sai sót đã được cấp mã bởi cơ quan thuế nhưng chưa gửi khách hàng
 2. Điều chỉnh thông tin hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai tên, địa chỉ, không sai Mã số thuế, số tiền và cách thông tin khác
 3. Điều chỉnh hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai Mã số thuế, số tiền, tiền thuế…
 4. Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn phát hành từ hệ thống khác meInvoice sai sót
 5. Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sai sót
 6. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai Mã số thuế, số tiền, tiền thuế…
 7. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn phát hành từ hệ thống khác meInvoice sai sót
 8. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sai sót

Chi tiết các nghiệp vụ phiếu xuất kho điện tử

 1. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.
 2. Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý.
 3. Xử lý phiếu xuất kho sai sót.

Chi tiết các nghiệp vụ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Cập nhật 20/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.