Hướng dẫn nghiệp vụ vé không có mã CQT - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. VÉ ĐIỆN TỬ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ vé không có mã CQT

Hướng dẫn nghiệp vụ vé không có mã CQT

1. Xuất vé không mã

2. In vé

3. Gửi vé cho khách hàng

4. Hủy vé sai sót

Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay