Hủy biên lai giấy - HELP MEINVOICE

Hủy biên lai giấy

Theo quy định tại Điều 39 nghị định 123/2020/NĐ-CP, đơn vị thực hiện hủy biên lai giấy như sau:
Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy biên lai

Tổ chức thu phí, lệ phí phải thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai. Hội đồng tiêu hủy biên lai phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Các thành viên Hội đồng tiêu hủy biên lai phải ký vào biên bản tiêu hủy biên lai và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê biên lai cần hủy
Hồ sơ tiêu hủy biên lai gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai; bảng kiểm kê biên lai cần tiêu hủy; biên bản tiêu hủy biên lai; thông báo kết quả tiêu hủy biên lai.

Bước 3: Tiến hành hủy biên lai và lập Biên bản hủy biên lai
Khi hủy biên lai, Hội đồng phải lập biên bản hủy biên lai. Biên bản ghi rõ thông tin cần thiết của biên lai hủy như:
Loại biên lai, Mẫu biên lai, Ký hiệu biên lai, từ quyển … đến quyển …, Từ sốđến số
Hình thức hủy biên lai
Cắt góc
Xé nhỏ
Đốt
Biên bản được lập sau khi biên lai đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy biên lai

Bước 4: Thông báo kết quả hủy biên lai

Lập thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung theo theo Mẫu số 02/HUY-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
Thông báo kết quả tiêu hủy biên lai được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy biên lai.
Hồ sơ tiêu hủy biên lai được lưu tại đơn vị, tổ chức sử dụng biên lai.

Cập nhật 25/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.