Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua

Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi người mua

  • Kế toán thực hiện lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi lên cơ quan thuế và lập hóa đơn mới thay thế
  • Cơ quan thế tiếp nhận thông báo sai sót và thực hiện hủy hóa đơn trên hệ thống của thuế

2. Các bước thực hiện

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay