(Desktop) Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. (Desktop) Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua

(Desktop) Hủy hóa đơn có mã sai sót chưa gửi người mua

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi người mua

 • Kế toán thực hiện lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi lên cơ quan thuế và phát hành hóa đơn mới gửi cho người mua.
 • Cơ quan thế tiếp nhận thông báo sai sót và thực hiện hủy hóa đơn trên hệ thống của thuế.

2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thực hiện hủy hóa đơn trên phần mềm
 • Trên Danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy.

 • Nhập lý do hủy, nhấn Hủy hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn sai sót này chưa gửi cho khách hàng, khi hủy hóa đơn không cần gửi cho khách hàng thông báo hủy.

Bước 2: Thực hiện lập thông báo sai sót
 • Vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo chọn hóa đơn sai sót cần thông báo.

 • Chọn Hủy tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do hủy, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

Bước 3: Phát hành hóa đơn mới gửi cho người mua

3. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
 • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn thay thế.
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.