In vé có mã CQT - HELP MEINVOICE

In vé có mã CQT

1. Nội dung

Hướng dẫn in vé.

2. Các bước thực hiện

1. In từng vé trên danh sách vé đã xuất.

  • Chọn vé cần in trên danh sách vé đã xuất, nhấn In vé.

  • Nhấn In vé.

2. In cũng lúc hàng loạt vé

  • In cùng lúc hàng loạt vé trên danh sách vé đã xuất.

  • In cùng lúc hàng loạt vé trên bảng kê vé đã xuất.

Lưu ý: Chương trình chỉ thực hiện in đối với các vé Chờ cấp mã/Đã được cấp mã của CQT và trạng thái vé khác Vé đã bị hủy/Vé đã bị thay thế.

Cập nhật 16/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.