In vé không mã CQT - HELP MEINVOICE

In vé không mã CQT

1. Nội dung

Trường hợp chưa in vé ngay sau khi xuất, có thể vào danh sách vé đã xuất để in vé giao cho khách hàng.

2. Các bước thực hiện

1. In từng vé trên danh sách vé đã xuất.

  • Chọn vé cần in trên danh sách vé đã xuất, nhấn In vé.

  • Nhấn In vé.

2. In cùng lúc hàng loạt

  • In hàng loạt vé trên danh sách vé đã xuất.

  • In hàng loạt vé trên bảng kê vé đã sử dụng.

Lưu ý: Chương trình chỉ thực hiện in đối với các vé có trạng thái gửi CQT khác trạng thái Không hợp lệ và trạng thái vé khác Vé đã bị hủy/Vé đã bị thay thế.

Cập nhật 16/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.