(Inbot) Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
  4. (Inbot) Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý

(Inbot) Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm với hệ thống tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế, sau khi kết nối thành công chương trình sẽ tự động lấy hóa đơn của tất cả các nhà cung cấp về để xử lý.

2. Các bước thực hiện

1. Kết nối phần mềm với hệ thống tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế (chỉ cần kết nối 1 lần duy nhất)

  • Vào mục Hệ thống\Kết nối dữ liệu cơ quan thuế, nhấn Kết nối.

  • Kết nối với hệ thống của Tổng cục thuế bằng tài khoản cơ quan thuế cấp cho đơn vị qua email thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Sau khi kết nối thành công, vào lúc 0h hằng ngày, chương trình sẽ tự động tải những hóa đơn mới nhất của tất cả nhà cung cấp về để xử lý.

3. Trường hợp đơn vị đang dùng phần mềm SME.NET, AMIS Kế toán thì sau khi hóa đơn được xử lý, chương trình cũng sẽ tự động đồng bộ lên phần mềm kế toán.

Cập nhật 17/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay