(inbots) Kiểm tra lại hóa đơn có trạng thái "Không đọc được" - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
  4. (inbots) Kiểm tra lại hóa đơn có trạng thái “Không đọc được”

(inbots) Kiểm tra lại hóa đơn có trạng thái “Không đọc được”

1. Nội dung

Đối với tất cả hóa đơn tải lên có trạng thái Không đọc được hóa đơn, kế toán có thể thực hiện kiểm tra lại.

2. Các bước thực hiện

Trên màn hình kết quả tải lên hóa đơn, với hóa đơn có trạng thái Không đọc được HĐ, nhấn biểu tượng kính lúp để chương trình thực hiện kiểm tra lại

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay