Kiểm tra thuế suất theo nghị quyết 43/2022/QH15 - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 4. Kiểm tra thuế suất theo nghị quyết 43/2022/QH15

Kiểm tra thuế suất theo nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra thuế suất trên hóa đơn đã được giảm theo đúng nghị quyết 43/2022/QH15 hay chưa.

2. Chi tiết trên phần mềm

 • Tại giao diện kiểm tra chi tiết hóa đơn, nhấn Kiểm tra thuế suất hóa đơn.

Lưu ý: Nút Kiểm tra thuế suất hóa đơn chỉ hiển thị với những hóa đơn giá trị gia tăng được phát hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, có ngày hóa đơn thuộc thời gian có hiệu lực của nghị quyết (01/02/2022-31/12/2022) và trên hóa đơn tồn tại mặt hàng có thuế suất 8% hoặc 10%.

 • Chương trình hiển thị kết quả kiểm tra:

Lưu ý:

1. Trường hợp thuế suất chưa chính xác/chưa xác định, có thể xem chi tiết kết quả kiểm tra.

  • Cập nhật lại trạng thái giảm thuế của hàng hóa, dịch vụ.

  • Sau khi cập nhật lại trạng thái giảm thuế của hàng hóa, dịch vụ thì Kiểm tra lại thuế suất của hóa đơn.

  • Có thể tra cứu nhanh Danh sách hàng hóa, dịch vụ theo QĐ 43/2018/QĐ-TTgDanh sách hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế theo NĐ 15/2022/NĐ-CP.

  • Có thể theo dõi kết quả kiểm tra tại danh sách hóa đơn.

Cập nhật 04/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay