(Inbots) Thiết lập hạn thanh toán theo nhà cung cấp - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 4. (Inbots) Thiết lập hạn thanh toán theo nhà cung cấp

(Inbots) Thiết lập hạn thanh toán theo nhà cung cấp

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập hạn thanh toán theo nhà cung cấp và thiết lập để chương thông báo trình nhắc nhở khi đến hạn thanh toán.

2. Các bước thực hiện

1. Thiết lập hạn thanh toán theo nhà cung cấp.

 • Chọn nhà cung cấp cần thiết lập hạn thanh toán trên danh sách, nhấn Sửa.
 • Chọn tab Thông tin thanh toán và khai báo chi tiết thông tin.

 • Trên danh sách Nhà cung cấp hiển thị thêm thông tin hạn thanh toán.

2. Thiết lập để chương trình thông báo nhắc nhở khi đến hạn thanh toán (Chỉ cần thiết lập 1 lần duy nhất)

 • Vào mục Hệ thống\Tùy chọn để thiết lập hạn thanh toán.

 • Sau khi thiết lập, khi có hóa đơn đến hạn thanh toán, chương trình sẽ thông báo nhắc nhở.

3. Đánh dấu hóa đơn đã thanh toán.

Sau khi thanh toán, kế toán đánh dấu hóa đơn đã thanh toán để tiện theo dõi, quản lý.

 • Nếu hóa đơn đã được thanh toán toàn phần, kế toán khai báo thông tin ngày thanh toán và Người thanh toán

 • Nếu hóa đơn được thanh toán 1 phần, kế toán khai báo thêm thông tin số tiền đã thanh toán.

 • Danh sách hóa đơn hiển thị thêm tình trạng thanh toán của hóa đơn.

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay