Kết nối với phần mềm kế toán MISA SME 2021 - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Kết nối với phần mềm kế toán MISA SME 2021

Kết nối với phần mềm kế toán MISA SME 2021

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice Desktop với phần mềm kế toán SME 2021 để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán SME 2021 sang phần mềm MISA meInvoice Desktop.

2. Các bước thực hiện

1.Vào menu Hệ thống\ nhấn Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng, chọn SME 2021.

3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm SME 2021 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình thông báo khởi động server thành công.

6. Cập nhật dữ liệu từ phần mềm SME 2021 sang meInvoice.

3. Lưu ý:

    • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán SME 2021 với phần mềm MISA meInvoice Desktop tại đây.
    • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
Cập nhật 06/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.