Khi nào thì tôi cần lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Khi nào thì tôi cần lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế

Khi nào thì tôi cần lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 4, điều 15, nghị định 123/2020/NĐ-CP “4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, doanh nghiệp chỉ gửi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 1 lần duy nhất, khi phát sinh các tình huống dẫn đến thay đổi bất cứ thông tin nào đã có trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mẫu Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT đã nộp cơ quan thuế trước đó, doanh nghiệp đều cần phải thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế với lựa chọn là Thay đổi. Bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin người nộp thuế
  • Tên người nộp thuế
  • Mã số thuế
  • Người liên hệ
  • Điện thoại liên hệ
  • Địa chỉ liên hệ
  • Thư điện tử
 • Chứng thư số sử dụng để ký tờ khai, hóa đơn
 • Cơ quan thuế quản lý
 • Hình thức hóa đơn
 • Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử
 • Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
 • Loại hóa đơn

Các bước thực hiện trên phần mềm:

Bước 1: (Trường hợp không thay đổi các thông tin hiển thị trong Hồ sơ hóa đơn điện tử thì không thực hiện bước này)

 • Vào mục Hồ sơ hóa đơn điện tử, tại thông tin thay đổi, nhấn biểu tượng sửa.

 • Khai báo thông tin thay đổi, nhấn Lưu.

 • Chương trình hiển thị thông báo như sau, nhấn .

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, đồng thời cũng là địa chỉ liên hệ (địa chỉ nhận các thông báo bản cứng của cơ quan thuế) cần thực hiện cập nhật địa chỉ mới vào đồng thời 2 mục: địa chỉ tại mục Thông tin đơn vị, địa chỉ tại mục Thông tin tin hiển thị trên hồ sơ gửi cơ quan thuế.

Bước 2: Lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 • Vào Đăng ký/thay đổi thông tin, nhấn Lập tờ khai.

 • Tích chọn Thay đổi thông tin, khai báo thông tin thay đổi, nhấn Lưu và gửi để gửi tờ khai đến Cơ quan thuế.

 • Trường hợp thay đổi danh sách chứng thư số sử dụng như thêm chứng thư số mới/gia hạn chứng thư số hoặc ngừng sử dụng chứng thư số thì khai báo chi tiết tại mục Danh sách chứng thư số.

Lưu ý: Trường hợp ký điện tử vào tờ khai báo lỗi “Ký điện tử không thành công” xem cách xử lý Tại đây

Bước 3: Theo dõi kết quả nộp tờ khai.

Theo dõi kết quả gửi tờ khai tại mục Trạng Thái trên danh sách tờ khai.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.