Khi tôi gia hạn/ thay đổi chứng thư số thì cập nhật trên phần mềm như thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Khi tôi gia hạn/ thay đổi chứng thư số thì cập nhật trên phần mềm như thế nào?

Khi tôi gia hạn/ thay đổi chứng thư số thì cập nhật trên phần mềm như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4, điều 15, nghị định 123/2020/NĐ-CP “4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, doanh nghiệp chỉ gửi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 1 lần duy nhất, khi phát sinh các tình huống dẫn đến thay đổi bất cứ thông tin nào đã có trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mẫu Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT đã nộp cơ quan thuế trước đó, doanh nghiệp đều cần phải thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế với lựa chọn là Thay đổi.

Các bước thực hiện trên phần mềm:

 

Bước 1: Đăng nhập vào Meinvoice web app3.meinvoice.vn

Bước 2: Lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 • Vào Đăng ký phát hành\Lập tờ khai, nhấn Lập tờ khai.
 • Tích chọn Thay đổi thông tin

 • Kéo chuột đến mục số 5 “Danh sách chứng thư số sử dụng”, nhấn vào dấu +, sau đó nhấn Chọn để chọn đến Chứng thư số mới.
 • Nhấn More choices, chọn thêm chứng thư số cần dùng để ký hóa đơn. Nhấn OK
 • Chọn hình thức đăng ký tương ứng (Gian hạn/Thêm mới)
 • Nhấn Ký điện tử rồi chọn Lưu và gửi để gửi tờ khai đến Cơ quan thuế.

Bước 3: Theo dõi kết quả nộp tờ khai.

Theo dõi kết quả gửi tờ khai tại mục Trạng Thái trên danh sách tờ khai.

Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.