Khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

1. Nội dung

Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận, kế toán khởi tạo mẫu hóa đơn, sau đó có thể lập và phát hành hóa đơn trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào mục Đăng ký phát hành, chọn mẫu hóa đơn cần khởi tạo.

2. Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu hóa đơn.

 • Chọn Hình thức hóa đơn là HĐ không có mã của CQT.
 • Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
  • K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

3. Chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.

 • Nếu chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn đến cơ quan thuế thì ngay sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng, chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
 • Nếu chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử thì định kỳ theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng (theo tháng/quý) kế toán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi cơ quan thuế.

 • Có thể thiết kế logo, hình nền hiển thị trên mẫu hóa đơn (nếu không có nhu cầu nhấn Bỏ qua)

 • Có thể xem mẫu hóa đơn dạng chuyển đối, mẫu hóa đơn phát sinh chiết khấu, dạng, mẫu hóa đơn phát sinh ngoại tệ.

 • Có thể thiết lập lại cách hiển thị các thông tin trên hóa đơn.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành việc khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử.

4. Lưu ý
 • Có thể xem/sửa lại mẫu hóa đơn đã khởi tạo hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn mới.

3. Xem phim hướng dẫn

Xem phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 30/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.