Kích hoạt tài khoản meInvoice - HELP MEINVOICE

Kích hoạt tài khoản meInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản meInvoice sau khi mua mới sản phẩm trên MISA store.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Hộ, cá nhân kinh doanh - Kích hoạt tài khoản sau khi mua mới sản phẩm trên MISA store

Sau khi mua mới sản phẩm trên MISA store, thực hiện kích hoạt sản phẩm theo 2 cách:

Cách 1: Kích hoạt trực tiếp trên MISA store ngay sau khi mua hàng thành công.

1. Trên màn hình thông báo Thanh toán thành công/Đặt hàng thành công, nhấn Kích hoạt sản phẩm.

Hoặc vào MISA store, nhấn Lịch sử mua hàng, chọn mục Thông tin sản phẩm.

2. Tại đơn hàng đã mua, nhấn Lấy mã kích hoạt.

3. Nhấn Kích hoạt ngay.

Cách 2: Kích hoạt tại giao diện đăng nhập meInvoice.

Trong trường hợp Người đặt mua sản phẩm và Người sử dụng sản phẩm là 2 người khác nhau thì Người đặt mua có thế Sao chép Mã kích hoạt, sau đó gửi cho Người sử dụng, Người sử dụng thực hiện kích hoạt tại giao diện đăng nhập meInvoice.

Người đặt mua thực hiện:

1. Trên màn hình thông báo Đặt hàng thành công, nhấn Kích hoạt sản phẩm.

Hoặc vào MISA store, nhấn Lịch sử mua hàng, chọn mục Thông tin sản phẩm.

2. Tại đơn hàng đã mua, nhấn Lấy mã kích hoạt.

3. Nhấn biểu tượng để sao chép mã kích hoạt và gửi cho Người sử dụng.

Người sử dụng thực hiện:

1. Truy cập webstie meInvoice, nhấn Đăng nhập.

2. Tại giao diện đăng nhập phần mềm, nhấn Kích hoạt tài khoản.

3. Tại mục MÃ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG: Nhập mã kích hoạt mua tại MISA store.

4. Chương trình tự động lấy lên thông tin ĐƠN VỊ SỬ DỤNG theo thông tin đặt mua dịch vụ.

5. Nhấn Kích hoạt.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp mua hàng, thanh toán chuyển khoản - Kích hoạt tài khoản sau khi mua mới sản phẩm trên Website meInvoice

Lưu ý: Chỉ đáp ứng trên meInvoice phiên bản đáp ứng nghị định 123/2020-NĐ-CP.

1. Sau khi mua hàng, thực hiện đăng nhập phần mềm.

2. Nhấn Kích hoạt ngay.

3. Nhập mã giấy phép sử dụng (MISA gửi qua email khai báo khi đặt mua phần mềm)

4. Nhấn Kích hoạt.

Sau khi kích hoạt thành công có thể đăng nhập để sử dụng phần mềm.

Cập nhật 22/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay