(Web) Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. (Web) Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm

(Web) Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm

1. Nội dung

Hướng dẫn lập, phát hành và quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ không có mã của CQT.

2. Các bước thực hiện

Để quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có mã CQT, kế toán cần: Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với CQT (Bước này chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất)

1. Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ không có mã CQT

2. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ không có mã CQT

 • Chọn mẫu phiếu xuất kho.

 • Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
  • K thể hiện phiếu xuất kho điện tử không có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

 • Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Khi đơn vị có phát sinh Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, kế toán thực hiện theo các bước sau:

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ không có mã CQT

 • Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu/Lưu và Phát hành.

2. Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng

 • Nếu gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay khi phát hành, chương trình sẽ tự động chuyển dữ liệu phiếu xuất kho đến CQT trong trường hợp đơn vị chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn đến CQT.

3. Chuyển dữ liệu phiếu xuất kho đến CQT

Lưu ý:

   • Kế toán có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.
   • Kế toán có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng từ danh sách phiếu xuất kho.
Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay