(Web) Làm thế nào để tra cứu được thông tin thực hiện xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. (Web) Làm thế nào để tra cứu được thông tin thực hiện xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ?

(Web) Làm thế nào để tra cứu được thông tin thực hiện xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách tra cứu để biết được việc xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ là do ai thực hiện và vào thời gian nào.

2. Hướng dẫn

Tra cứu trên website: https://meinvoice.vn

1. Truy cập và đăng nhập vào website https://meinvoice.vn. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Vào mục Bàn làm việc, nhấn Thỏa thuận sử dụng dịch vụ để kiểm tra thông tin.

3. Nhấn Xem lịch sử xác nhận để xem toàn bộ lịch sử xác nhận thỏa thuận.

Tra cứu trên MeInvoice.vn Desktop

1. Đăng nhập vào MeInvoice.vn Desktop.
2. Vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.
3. Nhấn Thỏa thuận quyền sử dụng để kiểm tra thông tin.

4. Nhấn Xem lịch sử xác nhận để xem toàn bộ lịch sử xác nhận thỏa thuận.

Cập nhật 08/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay