Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP - HELP MEINVOICE

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

1. Nội dung

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng phần mềm MISA meInvoice để phát hành hóa đơn nếu phát hiện hóa đơn giấy theo quy định 51/2010/NĐ-CP đã phát hành có sai sót thì xử lý như sau:

 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.
 • Sau đó lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót.

2. Các bước thực hiện

Bước 1. Lập thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.

 1. Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo hóa đơn sai sót, nhấn Lập thông báo.

2. Khai báo thông tin phát hành từ hệ thống khác sai sót.

 • Chon Hóa đơn từ hệ thống khác.
 • Tại mục Chọn loại hóa đơn: Chọn mục số 03.
 • Khai báo thông tin hóa đơn giấy sai sót.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự lấy lên thông tin hóa đơn sai sót, khai báo các thông tin còn thiếu trên thông báo.

 • Chọn thông báo của NNT nếu bên bán hoặc bên mua phát hiện sai sót.
 • Tại mục Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình chọn: Thay thế.
 • Khai báo lý do thay thế hóa đơn.
 • Ký điện tử lên thông báo.
 • Nhấn Gửi để gửi thông báo cho CQT.

4. Theo dõi kết quả phản hồi của CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.

1. Vào mục Thay thế hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn thay thế.

2. Khai báo thông tin hóa đơn sai sót cần lập hóa đơn thay thế.

3. Khai báo thông tin trên hóa đơn thay thế.

4. Tích chọn Gửi CQT cấp mã để chương trình tự động gửi hóa đơn cho CQT cấp mã ngay khi phát hành.

 • Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ tự động gửi hóa đơn cho khách hàng ngay khi hóa đơn được cấp mã.

5. Trên hóa đơn thay thế hiển thị dòng thông tin thay thế cho hóa đơn nào.

Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay