Lập vé điều chỉnh cho vé xuất từ hệ thống khác sai sót - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. VÉ ĐIỆN TỬ
 4. Lập vé điều chỉnh cho vé xuất từ hệ thống khác sai sót

Lập vé điều chỉnh cho vé xuất từ hệ thống khác sai sót

1. Nội dung

Kể từ thời điểm đơn vị sử dụng phần mềm MISA meInvoice để xuất vé điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, nếu phát hiện vé đã xuất trên các hệ thống khác có sai sót thì xử lý như sau:

 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về vé sai sót (nếu cơ quan thuế yêu cầu).
 • Sau đó lập vé điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Cần thiết lập cho phép điều chỉnh hóa đơn nghị định 51 sai sót tại mục Hệ thống trước khi thực hiện nghiệp vụ lập vé điều chỉnh cho vé nghị định 51 phát hành từ hệ thống khác sai sót.

Bước 1. Lập thông báo với cơ quan thuế về vé sai sót.

1. Vào mục Xử lý vé\Thông báo vé sai sót, nhấn Lập thông báo.

2. Khai báo thông tin phát hành từ hệ thống khác sai sót.

 • Chon Hóa đơn từ hệ thống khác.
 • Tại mục Chọn loại hóa đơn: Chọn loại vé xuất từ hệ thống khác sai sót.
 • Khai báo thông tin vé  sai sót.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự lấy lên thông tin vé sai sót, khai báo các thông tin còn thiếu trên thông báo.

 • Nếu vé sai sót là vé theo nghi định 123/2020/NĐ-CP:
  • Chọn thông báo của NNT nếu bên bán hoặc bên khách hàng phát hiện sai sót.
  • Nếu do cơ quan thuế phát hiện sai sót và gửi thông báo yêu cầu rà soát thì tích chọn Thông báo của NNT theo thông báo của CQT và khai báo Số thông báo và Ngày thông báo rà soát của CQT.
 • Tại mục Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình chọn: Điều chỉnh.
 • Khai báo lý do điều chỉnh vé.
 • Ký điện tử lên thông báo.
 • Nhấn Gửi để gửi thông báo cho CQT.

4. Theo dõi kết quả phản hồi của CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.

Bước 2: Lập và phát hành vé điều chỉnh cho vé sai sót.

1. Vào mục Điều chỉnh vé, nhấn Xuất vé điều chỉnh.

2. Khai báo thông tin hóa đơn sai sót cần lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Khai báo thông tin trên vé điều chỉnh, nhấn Xuất vé.

Cập nhật 18/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.