Máy trạm kết nối với máy chủ để làm việc - HELP MEINVOICE

Máy trạm kết nối với máy chủ để làm việc

1. Sau khi cài đặt xong bộ cìa máy trạm, trên màn hình Desktop sẽ hiển thị biểu tượng của Máy trạm.
2. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Máy trạm để mở phần mềm.

3. Nhấn Tệp\ chọn Thiết lập mô hình triển khai.

4. Chọn Nhiều người sử dụng phần mềm\ nhấn Đồng ý.

5. Khai báo các thông tin đăng nhập vào phần mềm.

  • Thông tin Máy chủ/Mã số thuế: Để biết thông tin Máy chủ/Mã số thuế thực hiện như sau: Trên máy tính cài đặt máy chủ, nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice Sever Manager.

Lưu ý:

  • Nếu chưa tải bộ cài máy chủ, nhấn Tại đây để tải bộ cài. Sau đó, thiết lập máy chủ.
  • Dữ liệu tại mô hình một người sử dụng sẽ được cập nhật lên mô hình nhiều người sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 17/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.