Kết nối phần mềm CUK CUK với meInvoice để phát hành hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. Nghiệp vụ hóa đơn máy tính tiền
 4. Kết nối phần mềm CUK CUK với meInvoice để phát hành hóa đơn

Kết nối phần mềm CUK CUK với meInvoice để phát hành hóa đơn

Thực hiện các bước bắt đầu sử dụng

Bước 1: Kết nối phần mềm CUK CUK với phần mềm meInvoice.

Bước 2: Thiết lập sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên meInvoice.

Bước 3: Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phần mềm MISA meInvoice.

 • Vào mục Lập tờ khai, nhấn Thêm mới.

 • Khai báo chi tiết thông tin tờ khai:

1. Hình thức hóa đơn: Chọn Có mã của cơ quan thuế 

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: Để trống toàn bộ (nếu đơn vị không thuộc trường hợp không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1, điều 14, nghị định 123/2020/NĐ-CP)

3. Phương thức chuyển hóa đơn điện tử: Chọn Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

4. Loại hóa đơn sử dụng: Tích chọn vào loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đơn vị sử dụng.

5. Danh sách chứng thư số sử dụng: Nhấn Chọn để lấy lên chứng thư số đơn vị sử dụng.

 • Nhấn Ký điện tử.
 • Nhấn Lưu và Gửi cơ quan thuế.

 • Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký và gửi phản hồi. Phần mềm sẽ thông báo và tự động cập nhật trạng thái CQT chấp nhận trên danh sách tờ khai cho người dùng được biết.

Bước 4: Khởi tạo mẫu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Lập và phát hành hóa đơn

Bước 5: Lập và phát hành hóa đơn gốc trên phần mềm CUK CUK

Xem hướng dẫn tại đây.

Chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế
 • Vào mục Hóa đơn từ máy tính tiền, nhấn Gửi hóa đơn đến CQT.

 • Chương trình hiển thị tổng số lượng hóa đơn gốc phát hành từ CUK CUK và toàn bộ hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát hành từ meInvoice.
 • Có thể xem trước danh sách hóa đơn trước khi gửi dữ liệu đến CQT bằng cách nhấn Xem danh sách hóa đơn.
 • Ký số lên danh sách hóa đơn.
 • Nhấn Gửi. Chương trình chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

Lưu ý: Nên chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT nhiều lần trong ngày để tránh trường hợp số lượng hóa đơn lớn, không gửi kịp trong ngày.

Xử lý hóa đơn sai sót

Xử lý hóa đơn sai sót. Xem chi tiết tại đây.

Quản lý tình hình sử dụng hóa đơn

Xem chi tiết tại đây.

Theo dõi kết quả truyền nhận dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế

Kế toán có thể tra cứu lại lịch sử truyền nhận bất cứ thông điệp nào đã gửi/nhận với CQT.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.